Havøysund ett fiskevær 71 grader nord

Av og på vær med snøbyger på turen til Havøysund.

Litt vind ved bygene og varierende forhold.

Grei seilas med rolige forhold, utenom dårlig sikt ved bygene.

Greit å ha AIS for å holde oversikt over fartøy i området.

Ute i havet her fiskes det nå på denne tiden og på tross av at de har fått en flytebrygge til, så var det fullt.

Heldigvis fant jeg en bås i småbåthavnen som folka der sa jeg sikkert kunne låne, nå som det skulle bli kuling i helgen.

Vind og byger, mot Sørvesten lå jeg godt beskyttet og vi passet på å gå litt turer.

På slutten av lavtrykk er det gjerne en hale som kan være vindfull og vindretningen dreiede da rundt.

Østlige vinder var småbåthavnen litt mer utsatt for og det var litt underlig svell her selv ved lite vind.

Sundet blir også kalt Hawaiisundet og er nok en av de bedre havnene i området her.

I sundet kan det bli litt strøm.

Det er også en stor slipp her, Volvo Penta deler og en veldig godt utstyrt Coop butikk.

Men vinden varte ikke så mange timene før lavtrykket gikk videre.

Ut på tur i vinden

Veldig fint å ta bilder når været er skiftende, det gir spennende skyer og lys.

På Havøysund står 71 grader nord merke.

Det er bygget en vindmølleparkøya, noe som har blitt et landemerke for alle sjøfarende.

Vindmøllene ligger på Gavlen, hvor utkikkspunktet Arctic View gir utsikt ut i Barentshavet og til det arktiske øyriket omkring.

Hammerfest ⚓️

Fin tur til Hammerfest med greie vindforhold. Vind rundt 7m/s siste del av turen ga grei fart.

Meridian merke

I 2005 kom Hammerfest på UNESCOs verdensarvliste med det nordligste målepunkt i Struves meridianbue.

Byen ligger på 70,7 grader nord og var i over 200 år fram til 1996 ansett som verdens nordligste. I 2009 fikk Hammerfest varemerkebeskyttelse for «verdens nordligste by».

Hammerfest er en fin by og gjestehavnen ligger helt i sentrum.

Navnet Hammerfest kommer fra en gammel ankerplass. Den første delen hammer, peker på berghammer (norrønt: hamarr). Den sist delen fest, fra norrønt festr betyr «å fest noe».

Veldig grei havn.

Det kan bli noe skvalp ved østlige vinder.

Til tross for beliggenheten nord for polarsirkelen har byen en isfri havn.

Melkøya, rett utenfor Hammerfest, ligger landanlegget som behandler og kjøler ned gassen fra Snøhvitfeltet.

Biff à la Lindström

Lindstrøm, som hadde kvensk opphav, deltok som kokk på Otto Sverdrups«Fram»-ekspedisjon i 18981902.

Senere var han med Roald Amundsen på oppdagelsen av Nordvestpassasjen med «Gjøa»19031906 og den store Framekspedisjonen19101912. Han deltok også på to ekspedisjoner til Sibir19141916.

Roald Amundsen skrev om ham i dagboka 5. april 1911: «Han har ydet de norske polarexpeditioner større & verdifullere tjenester enn noen annen mann.»

Lindstrøm blir gjerne knyttet til retten Biff à la Lindström.

Zkipper på topptur

Det har blitt funnet graver i Hammerfest, som kan dateres tilbake til steinalderen.

22. juli 1809 kom det et britisk angrepet med briggeneSnake og Jobb.

Før skipene nådde Hammerfest, hadde de britiske fartøyene plyndret Hasvik, og la fiskeværet i grus.

Den påfølgende kampen mellom Hammerfests to kanonbatterier og de britiske krigsskipene med totalt 32 kanoner var overraskende intens og endte ikke før de norske kanonene hadde gått tom for krutt, etter et slag på 90 minutter.

Begge de angripende krigsskipene ble truffet av en rekke kanonkuler og mistet minst en mann, en sjømann som ble gravlagt på den lokale kirkegården.

Under slaget hadde byens befolkningen vært i stand til å flykte med det meste av byens verdier, men de britiske krigsskipene ble likevel liggende i Hammerfest i åtte dager.

Under oppholdet plyndret britene alt de kunne få tak i, inkludert kirken donasjonsboks og noe av kirkens sølv.

Etter raidet ble Hammerfest en garnisonsby med vanlige styrker og mye bedre og utvidet festningsverk.

En liten flotilje av robåter bevæpnet med kanoner opererte ut av Hammerfest under resten av Napoleonskrigene.

Her er det ikke uvanlig at det ligger seilbåter som skal prøve Nordvestpassasjen.

Befolkningen i Hammerfest ble høsten 1944 tvangsevakuert av den tyske okkupasjonsmakten, etter at Murmanskfronten på den nordlige delen av østfronten ble presset inn i Øst-Finnmark.

Hele Finnmark, inkludert Hammerfest, ble plyndret og brent til grunnen av tyskerne da de trakk seg tilbake i 1945.

Den siste delen av byen ble ødelagt da tyskerne endelig forlot byen 10. februar 1945. Det eneste som var igjen var byens lille begravelsekapell, bygget i 1937.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms forteller historien om hvordan krigen rammet Hammerfest og hvordan byen ble gjenoppbygd etter krigen. De sovjetiske styrkene i Øst-Finnmark ble trukket tilbake i september 1945.

Miner og ammunisjon fra andre verdenkrig blir fremdeles funnet i Hammerfest-området.

Over Lopphavet til Hasvik, Sørøya

Innseilingen til Hasvik

Var meldt lite vind og fra SørØst som vil si stort sett fralandsvind.

Lopphavet er et området man helt klart bør ha respekt for og området før man kommer til Sørøya er åpent og utsatt.

Selv med meldt veldige rolige vindforhold, så ble de siste par timene inn mot Hasvik med litt skvalp og 10-11m/s.

Gav fin fart.

I området Lopphavet inn ved Sørøya er det flere små fjorder som kommer ut og det blir vind og sjø som møtes og kan skape litt utfordringer her.

Og om storhavet skulle vise sine krefter er dette ett området man bør være varsom med.

Hasvik er slikt sted jeg liker. Fiskemottak og småsjarker som skaper litt liv og med hyggelige folk.

Flott å gå på tur her.

I perioden nå har det vært litt uvanlig kaldt med ned mot -10 grader.

Det er ikke så vanlig i dette området, hvor det som regel ikke blir kaldere enn minus 2-3 grader.

Hasvik, hvor det er flyplass med tre daglige avganger på hverdager.

Her legger ferga til Øksfjord til, samt hurtigbåten til Hammerfest. På Hasvik finner man et hotell med bar, en skole, en kiosk, og en matvarebutikk.

Hasvik kommune markedsfører seg som «storfiskens rike».

Hvert år i juli arrangeres det en havfiskefestival i Sørvær på sørsiden av øya. Sørøya er kjent for stor fisk og dette er noen av fiskerekordene for stangfiske som har blitt satt:

torsk: 47,2 kg,

flekksteinbit: 22,95 kg,

atlanterhavskveite: 196,5 kg,

sei: 21,1 kg

Yrkesfiskere benytter andre fiskeredskaper enn stangfiske. De oppgir at de får fisk som er vesentlig større enn de som er notert på stangfiske. For yrkesfiskere gjøres ingen offisielle registreringer av enkeltspecier av fisk, kun av hele fiskefangster i henhold til reglene til Norges Råfisklag.

Veiløse bygder

For meg er det veldig spennende med veiløse bygder og fiskevær.

Jeg fikk gjort avtale om å ligge ved en privat brygge her i Seglvik.

Norskekysten har mye historie og folk har bodd langs kysten til alle tider.

Seglvik og Andsnes er to veiløse bygder på hver sin side av grensen som er nå mellom Troms og Finnmark.

Her er det kort vei ut til Lopphavet og noen fiskere benyttet havnen ved Seglvik.

Andsnes

Andsnes hadde tidligere postkontor, opprettet i 1900 som Andsnes poståpneri, fra 1918 kalt Brynilen. Postkontoret ble nedlagt i 1997.

Etter folketellingen i 1910 bodde det da 78 mennesker i bygda, de fleste sysselsatt med fiskeri, og noen drev i tillegg med jordbruk.

Her var også to landhandlere. I dag er Andsnes fraflyttet, og grunnkretsen Brynilen hadde per 1. januar 2017 bare 1 innbygger.

Det går en 3km vei mellom disse bygdene, men ingen bilvei inn til andre steder.

Et fiskemottak ble forsøkt holdt liv i her, sist 2015, men var nå uten aktivitet.

Det er ett par bebodde hus i Seglvik, ellers blir husene her nå brukt som sommerbolig og det er også noen nyere hytter.

Fant et området med total stillhet

Flott turterreng her

Anders Larsen var kritisk til fornorskingsprosessen, og meinte skolebarna verken lærte norsk, samisk eller kvensk.

«Jeg blev aandelig underærnært.Jeg tog skade paa min sjel» skreiv han i vaksen alder då han såg tilbake på skoletida.

Saman med to av brørne sine, Lars og Mathis, stiftar han ein samepolitisk organisasjon i Segelvik, med formål å starte eit samisk blad. Anders skulle vere redaktør.

Dermed blei Anders Larsen redaktør for den samiskspråkelege avisa Sagai Muittalægje som kom ut i tida 1904-1911, der han mellom anna kjempa for at Isak Saba skulle komme inn på Stortinget. Anders Larsen og Isak Saba hadde blitt kjent med kvarandre på lærarskolen.

For dei to var det to viktige målsetjingar med avisa; dei skulle kjempe for sosialismen og for samane si sak. Avisa skulle vere eit organ for debatt, kultur og nyheiter. 1. april 1906 er diktet Sámi soga lávlla av Isak Saba på forsida.

I dag er det samefolkets nasjonalsang.

Sjøsamer

kystsamer er samer som holder til ved kysten og som tradisjonelt hovedsakelig har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg langs kyst og fjorder fra Finnmark gjennom Troms og Nordland.

Sjøsamenes jordbruk var i stor grad basert på sjølberging. Husdyrhold var viktigere enn åkerdrift.

Trives på Skjervøy

Fine forhold og en torsk ble fisket på vei ut til Skjervøy.

Skjervøy hadde hvalbonansa i perioden når silda var utenfor her og det fortelles om spekkhoggere helt inne i havnen.

Skjervøy er ett sted jeg liker godt.

Havnen er fin selv om det her og er overraskende åpent imellom moloen. Det gjør at man bør ta høyde for hvilken side man legger seg på ved gjestebrygga her.

Det er litt urolig ved Nordøst. Det ble til at jeg byttet side to ganger her siden det kom endring med Sørøst og kast på opp mot 20 m/s og da ville jeg bli presset inn mot brygga.

Bedre å henge i fortøyningene. Lufta ble mildere her ute og det var helt greit å komme seg litt ut fra kulden som var lenger inn på kysten.

Her er det veldig hyggelige folk og muligheter for å gå på tur.

Typisk øysamfunn, selv om det nå er en bruforbindelse som har gitt mer biltrafikk.

Flere topper å gå til her

Skattør

Skattørfjellet er det høyeste fjellet på Skjervøya i Troms. Fjellet har en høyde på 347 meter over havet.

Leonhard Seppala, verdenskjente hundekjører vokste opp på Skjervøy.

En del sjarker kommer innom her og det er og bedriften Lerøy Aurora som går på maks av kapasitet med håndtering av oppdrettslaks.

Seileren i sjørøyken inn mot Sørkjosen

-10 grader og som jeg kjenner fra seiling som inn til Åndalsnes, er det vind ut fjordene og rundt nes.

10 m/s motvind og +4 grader i vannet gav sjørøyk og vakkert skue i solen. Kaldt blir det og det gjelder å kle seg.

Var ikke helt planen at jeg skulle bli seende slik ut, men det viktigste er å ikke fryse og utsende spiller liten rolle.

Skibriller er ett godt triks mot sjøsprøyten, som her i tilfelle frøys som is på dekk.

Sørkjosen Nordreisa har flyplass og en vei som går tett ved havnen.

Ett par gjesteplasser og både butikken her og hotellet er behjelpelige med servise.

Her lå og en seiler som planlegger jordomseiling og jobber her får å spare opp til turen.

Alltid hyggelig å treffe folk man har ting til felles med og kan dele erfaringer og tanker.

Kveldstur til Truisku

Fint utgangspunkt for tur og det er en del folk som går på tur i nærområdet her.

Lysløype og godt merket.

I flere hundre år har Reisadalen vært et møtested for norsk, samisk og finsk kultur. Både de som driver med reindrift og den fastboende befolkningen, som er av samisk, kvensk (finsk) og norsk avstamming, har brukt området og gitt opphav til stedsnavn og kulturminner.

Bosettinga i Reisadalen kan føres langt tilbake i tid da samiske veidesamfunn holdt til her. På 1700-tallet kom det fast bosetting med finske innvandrere lengre ned i dalføret. Trolig var det disse som brakte den særegne elvebåten til dalen

Reisa nasjonalpark består av et område på 806 km² i Nordreisa kommune i Troms. Nasjonalparken ble vedtatt i 1986 og området fredet for å kunne bevare det vakre og urørte fjell- og dalområdet med sitt mangfoldig dyreliv og spesielle geologiske forekomster. Reisa nasjonalpark har også et av Norges rikeste arktiske planteliv.

Den store variasjonen i berggrunnen og landskapet gir området et rikt mangfold i flora og fauna. Plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge med innslag av flere østlige og nordlige arter, og rovfugler har gode livsbetingelser her. Rovdyr som jerv og gaupe er vanlige syn i områdene mens ulv, bjørn og fjellrev er mer sjeldent.

Når det gjelder planter finnes det botaniske godbiter både nede ved elvebredden og på høyfjellet. Hele 193 av Skandinavias 230 fjellplanter er faktisk registrert i Reisa nasjonalpark, noe som gjør området helt unikt.

Her kan du finne sjeldne planter som ikke finnes lengre sør i landet, blant annet brannmyrklegg, kantlyng, og fjellsolblomst. Den mest eksklusive arten er den lille grønne orkidéen ”Sibirnattfiol”.

(VisitLyngenFjord)

Småhval før Rotsund og Maursund

Kvitnosdelfiner følger båten

Ut fra Nordre-Lenangen kom 6-7 Kvitnos og lekte seg rundt båten.

Planen var å dra inn til Hamnes, ett gammelt handelsted inn ved Rotsundet.

Navnet Rotsund er av god grunn.

Det blåste ut fra fjorden, slik som jeg har blitt godt kjent med nå.

Selv om det var lite vind i området rundt, så blåste det jevnt 10 m/s her.

Jeg har fått inntrykk av at det blåser mest på morgenen og utover dagen.

Ett stabilt høytrykk i øst har gitt dagevis med kaldt vær, sol og rolige vindforhold.

På kvelden og natten har det i det siste vært nesten vindstille.

Så jeg benyttet denne vinden ut fjorden til å komme videre nord mot Maursund, isteden for innover Rotsundet.

Det er greit å kunne tilpasse seg litt til vinden og ikke ha helt absolutte mål.

Maursund hadde en liten havn.

I området rundt her er det ikke så veldig mange tilrettelagte havner for folk på farten.

Fikk lagt til og det er greit å ha lav kjøl-løsning på båten.

Var grunt her og kan tenke at det kunne bli ned mot 1,5 meter ved laveste lavvann.

Fordelen med å starte tidlig og ikke seile så veldig langt er at man rekker en liten tur når man ankommer nytt sted.

Rundt 30nm, synes jeg er ganske passe dagsetapper.

Nord-Lenangen med flott turterreng

Nord-Lenangen er rundt en odde fra Sør-Lenangen.

Fant heller ikke her om det er noe gjesteplasser, men det var mye ledige småbåtplasser her nå på vinteren.

Beskyttet av molo, trygg havn innerst i fjorden her.

Har investert i sportstruger og med staver i tillegg elget jeg innover marka her med ett stort smil.

Var skikkelig artig.

Mellom bygda og Lyngenfjorden i øst ligger det høyeste fjellet i Nordlenangen, Tverrbakktinden (1390 moh), og fjellene Synbakktinden (ca. 1130 moh), Hattetinden (ca. 1330 moh) og Storgalten (1219 moh).

Russelv ligger ved veienden på den østlige siden av fjorden, og Nygårdstranda ligger helt nord på vestsiden av fjorden.

Den innerste delen av fjorden kalles Botn, og der fjorden smalner inn, og veien krysser fjorden, ligger Straumen, eller Lenangsstraumen.

Storgalten er et fjell i den nordlige delen av fjellområdet Lyngsalpan i Lyngen kommune i Troms.

Fjellet ligger mellom bygda Nord-Lenangen og Lyngenfjorden i øst. Det har en høyde på 1 219 meter over havet.

Storgalten er et populært skifjell i Lyngen. Med muligheter for bratt nedkjøring fra toppen og ned til fjæra, utsikt både mot fjord og de spisse tindene på den nordlige delen av Lyngenhalvøya er Storgalten et fjell som besøkes av turgrupper fra hele verden.

Lenangen og spektakulære Lyngsalpene

Lenangen hadde ingen gjesteplasser, utfra det jeg kunne finne ut av.

Det var noen plasser med muligheter for å legge til.

En fisker på stedet sa det var greit å legge til ved brygga til rekemottaket her.

Ingen strøm og det betyr kald natt, nå som Webastoen ikke virker.

Gasskomfyren lar jeg ikke stå på om natten.

Kaldt stabilt vær med lite vind. Er ikke så langt til Lyngsalpene herfra.

Uten strøm, så går vi til Nordre-Lenangen og sjekker der.

Rolig sted dette med en liten butikk her.

Området Lyngen Landskapet domineres av fjellmassivet Lyngsalpan, som også har fylkets høyeste topp Jiehkkevárri (1833 moh).

Navnet Lyngen refererer opprinnelig til fjorden Lyngen og kommer av det norrøne ordet logn som betyr «stille» eller «rolig». Fjorden er fylkets største og skjærer 85 km inn i landet.

Lyngsalpan landskapsvernområde opprettet i statsråd.

Dette sikrer et av Nord-Norges mest storslåtte og markante fjellområder for fremtiden.

Verneområdet er preget av dramatiske tinder, breer, ville og trange daler og landskap som styrter fra høyfjell og rett ned i havet.

Nordens Paris Tromsø

Tromsøbrua og ishavskatedralen

Fikk fin seilas med god fart og vind rundt 10m/s, det var meldt 3-4 m/s.

Når man er nord for Bodø kan man ofte gange med tre for meldt vind.

Vindstyrken ut/inn fjordene blir ofte mer enn det som meldes.

Forsøkte først å finne plass på andre siden av brua for å være nærmere turterreng.

Men det var visst bare Tromsøya og sentrum hvor man kunne få plass.

Fin havn med nye flotte brygger, brede plasser og den dyreste jeg har lagt i på turen.

Fra kr. 259.- i døgnet og det uten at det er noe servisehus her. Det som var greit var tilgang til vann ved oppvarmet slangehus.

Slik er det flere steder her i nord hvor det er sjarker og andre som trenger å fylle vann hele året.

Havnen er og utgangspunkt for noen av de som skal over til Svalbard.

Og det er ikke bare i nyere tid byen har hatt ishavsfarere her.

Tromsø har et polarmuseum og en gravlund som er verdt ett besøk.

Byen blir og kalt porten til ishavet.

Det er og en turløype tvers over øya hvor man kan komme på tur litt utenom den ellers så bebygde øya.

Flott lys

Byste av Roald AmundsenBiblioteket som opprinnelig var kino

Tromsø er en fin by og kjent for Ishavskatedralen, opprinnelig heter den egentlig ikke det.

Det er mye turisme, både turister og folkene her virker som i godt humør og veldig fornøyd.

Nordlys og hvalsafari er det flere båter av forskjellig størrelse som tilbyr.

Tilnavnet «Nordens Paris» har sin opprinnelse fra tida rundt 1840. Jentene fra Tromsø gikk kledd som parisiske sypiker het det da.

Besøkende på 1800-tallet ble ofte svært overrasket over dannelse, språkkunnskaper og kultur i Tromsø, og en gjestende tysk turist, G. Hartung, skrev i en reiseskildring: «Stokholm gjelder for Nordens Paris. Skal det beboende høje Norden ogsaa have et, kan det kun være Tromsø.», mens Bjørnstjerne Bjørnson rapporterte til sin Karoline at «her er kun champagne og spetakkel».

Siden Paris på dette tidspunkt var verdens sentrum, var det svært vanlig å sammenligne enhver by det var noe med, med Paris.

En annen årsak var at svært mye av pengestrømmen fra fiskeriene i nord konsentrerte seg i Tromsø, noe som førte til økonomisk vekst og høyt privat forbruk og det ble ikke uvanlig å importere for eksempel moteklær direkte fra Kontinentet i stedet for gjennom handelshusene i Oslo.

Den sterke handelen med kontinentet kan også sies å ha hatt betydning og konsekvens ved at flere steder i byen har franske navn, blant annet så heter moloene (pirene) i byen, sjeté. I nordre del av havnebassenget finner vi Nordsjeteen og i sør, Sørsjeteen.

Polarskute

Den første skuta gikk til ishavet i 1820. Ishavsfangsten skulle få avgjørende betydning for byens vekst.

Fiskehandelen gjorde at veksten i Tromsø skjøt fart fra 1820 og utover, og etter hvert strakte byens handelsforbindelser seg helt fra Arkhangelsk til Sentral-Europa.

Ishavsfangsten, som foregikk i et område fra Karahavet øst for Novaja Zemlja til Davisstredet vest for Grønland gjorde at tromsøværingene hadde god greie på, og lang erfaring med ekstreme forhold.

Dermed var mannskap fra Tromsø og distriktet rundt verdifulle for ekspedisjoner til Arktis. Roald Amundsen, Umberto Nobile og Fridtjof Nansen var hyppige gjester i Tromsø.

Verdens søkelys ble spesielt rettet mot byen i årene 1926 og 1928 i forbindelse med Nobiles og Amundsens ekspedisjoner til Nordpolen.

Selv om jeg ikke har seilt til polare strøk, synes jeg at jeg nå fortjente en ankerdram.

Aquaviten har jeg i det minste kjøpt på Svalbard.

Jeg har spart denne siste slurken etter å ha soloseilt hele veien hit.

Og det er tidlig på året og fortsatt bare blitt februar.